Pussla stödjer och organiserar förändringsprocesser i samhälle, organisation, grupp och hos individer. Genom utbildning, deltagardemokratiska processer, konflikthandledning och coaching kan vi tillsammans öka delaktighet och välmående, utveckla samarbeten, skapa motivation och göra nya vägar möjliga. 

Pussla utgörs numer av Anna Johansen Fridén, Rakel Heed och Emma Corkhill.

Anna Johansen Fridén har arbetat med processledning, dialog, konfliktlösning och organisationsutveckling sedan 2006. Hon har studerat konfliktlösning, sociologi och statsvetenskap vid Göteborgs universitet, är certifierad ledare för metoden framtidsverkstad, utbildad medlare och konflikthanterare samt diplomerad samtalscoach.

Rakel Heed Styffe är utbildad projektledare och har flera års erfarenhet av att arbeta med dialogprocesser. Hon har gått diverse utbildningar/kurser inom processledning, konfliktlösning och medling. Rakel arbetar också som ungkulturkonsulent på föreningen KulturUngdom med att stötta ungas kulturskapande och driver egna konstnärliga projekt.

Emma Corkhill är kulturgeograf, process och projektledare med erfarenhet av att skapa möten och dialog i många olika sammanhang. Hon har arbetat med företag, offentlig sektor, föreningar och på universitet. Hennes intresseområden spänner sig från konst och kultur till demokrati, stadsutveckling och hållbar utveckling.